CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC – KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 – HÃY GỌI NGAY ĐẾN SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 97
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
674/QĐ-UBND 31/03/2021 về việc Phê duyệt quy trình nội bỗ giải quyết TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã;
Lượt xem: 28
Tải về 1
229/SVHTTDL-QLVH 17/03/2021 V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 87
Tải về 2
614/QĐ-UBND 17/03/2021 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện
Lượt xem: 64
Tải về 2
193/QĐ-UBND 21/01/2021 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 67
Tải về 0
2951/QĐ-UBND 09/12/2020 V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 67
Tải về 0
2946/QĐ-UBND 09/12/2020 V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
Lượt xem: 73
Tải về 0
3166/QĐ-UBND 31/12/2020 QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Lượt xem: 74
Tải về 0
3119/QĐ-UBND 29/12/2020 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lượt xem: 55
Tải về 0
2745/QĐ-UBND 16/11/2020 QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 74
Tải về 0
2577/QĐ-UBND 22/10/2020 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lượt xem: 72
Tải về 0
12345678910
Designed by VNPT