CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC – KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 – HÃY GỌI NGAY ĐẾN SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
SVHTTDL 15/09/2021 Điều lệ giải chạy Olympic online vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nam Định năm 2021
Lượt xem: 18
Tải về 2
1633/HD-SYT 10/09/2021 Hướng dẫn tạm thời Giám sát và phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 35
Tải về 4
156/HD-VHTT 30/07/2021 Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Lượt xem: 50
Tải về 13
156/HD-VHTT 30/07/2021 Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Lượt xem: 42
Tải về 5
01/HD-UBND 22/01/2021 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện về khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất NN trên địa bàn huyện
Lượt xem: 84
Tải về 2
706/HD-SNV 12/05/2020 HƯỚNG DẪN Thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
Lượt xem: 136
Tải về 1
72-HD-LĐTB&XH 05/05/2020 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 126
Tải về 1
611/HD - SYT 24/04/2020 HƯỚNG DẪN Đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố
Lượt xem: 103
Tải về 0
587/HD-SNV 16/04/2020 Hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và chuyển xếp lương viên chức chuyên ngành thiết bị thí nghiệm
Lượt xem: 117
Tải về 7
586/HD-SNV 16/04/2020 Hướng dẫn v/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng của tỉnh năm 2021
Lượt xem: 167
Tải về 12
12
Designed by VNPT