KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/HD-HĐTĐKT 09/04/2022 Hướng dẫn về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19
Lượt xem: 53
Tải về
308/HD-SVHTTDL 07/04/2022 HƯỚNG DẪN V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong điều kiện bình thường mới
Lượt xem: 53
Tải về
80/HD-SYT 14/01/2022 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Về việc cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào tỉnh Nam Định
Lượt xem: 133
Tải về
1259/HD-SVHTTDL 02/11/2021 Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Lượt xem: 208
Tải về
SVHTTDL 15/09/2021 Điều lệ giải chạy Olympic online vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nam Định năm 2021
Lượt xem: 84
Tải về
1633/HD-SYT 10/09/2021 Hướng dẫn tạm thời Giám sát và phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 89
Tải về
156/HD-VHTT 30/07/2021 Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Lượt xem: 101
Tải về
156/HD-VHTT 30/07/2021 Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Lượt xem: 96
Tải về
01/HD-UBND 22/01/2021 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND huyện về khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất NN trên địa bàn huyện
Lượt xem: 140
Tải về
706/HD-SNV 12/05/2020 HƯỚNG DẪN Thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
Lượt xem: 193
Tải về
123