CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC – KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 – HÃY GỌI NGAY ĐẾN SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 196
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
288/BC-UBND 20/09/2021 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý III
Lượt xem: 8
Tải về 0
235/BC-UBND 01/09/2021 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
Lượt xem: 37
Tải về 2
241/BC-UBND 27/08/2021 BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Vụ Bản (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020)
Lượt xem: 81
Tải về 3
211/UBND 18/08/2021 BÁO CÁO Tình hình người dân từ các tỉnh, thành phố khác về địa bàn huyện Vụ Bản từ ngày 01/8/2021 đến ngày 16/8/2021
Lượt xem: 58
Tải về 6
178/BC-HĐPHPBGDPL 26/07/2021 Báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện
Lượt xem: 6
Tải về 0
BCTĐ 27/07/2021 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ thực hiện công việc của các cơ quan, đơn vị (Đến ngày 27/7/2021)
Lượt xem: 45
Tải về 7
53 /BC-UBND 17/03/2021 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I
Lượt xem: 40
Tải về 2
131 /BC-UBND 17/06/2021 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý II
Lượt xem: 39
Tải về 0
165/BC-UBND 16/07/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
Lượt xem: 26
Tải về 1
02/BC-BBT 09/07/2021 BÁO CÁO Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Biên tập, Tổ giúp việc Ban Biên tập tin, bài cổng thông tin điện tử huyện Vụ Bản
Lượt xem: 29
Tải về 2
12345678910...
Designed by VNPT