CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC – KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 – HÃY GỌI NGAY ĐẾN SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
54/NQ-HĐND 28/07/2021 NGHỊ QUYẾT V/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ Đê sắn đến bến đò Kĩa xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 24
Tải về 2
394/UBND-VP7 17/07/2021 V/v giảm thời gian cách ly y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với F1
Lượt xem: 21
Tải về 1
3119/QĐ-UBND 09/07/2021 QĐ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 20
Tải về 0
19/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định 91/2019 về xử phạt VPHC trong quản lý đất đai của Chính phủ
Lượt xem: 59
Tải về 1
87/KH-UBND 28/10/2020 KẾ HOẠCH Tuyển dụng lại công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Lượt xem: 90
Tải về 0
626/UBND-VP8 06/08/2020 V/v danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 106
Tải về 9
482/UBND-VP8 17/06/2020 V/v nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 86
Tải về 1
1217/QĐ-UBND 22/05/2020 Phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Vụ Bản
Lượt xem: 123
Tải về 3
250/BC-STTTT 28/04/2020 Báo cáo tình hình sử dụng phần mềm dịch vụ công, quản lý văn bản tháng 4
Lượt xem: 93
Tải về 0
06/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
Lượt xem: 100
Tải về 2
12345
Designed by VNPT