NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 944
  • Trong tuần: 2,321
  • Tất cả: 1,508,334
Lượt xem: 544

UBND huyện Vụ Bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Thực hiện văn bản số 1466/NHCS-TDNN ngày 04/02/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), UBND huyện Vụ Bản đã có công văn gửi Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn Vụ Bản, UBND các xã, thị trấn và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện các công việc nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Tổ TK&VV trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban giảm nghèo, các hội đoàn thể cấp xã; các Tổ TK&VV và trưởng thôn phối hợp với Phòng giao địch NHCSXH huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp hồ sơ, chấn chỉnh hoạt động Tổ TK&VV trên địa bàn. Thường xuyên quan tâm kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các Tổ TK&VV, đặc biệt chú trọng đến công tác bình xét cho vay, phê duyệt hộ vay đúng đối tượng thụ hưởng, đúng địa bàn.

Đề nghị các tổ chức Hội, đoàn thể của huyện nhận ủy thác phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ hội cấp xã, Ban quản lý tổ TK&VV về quy trình rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ TK&VV. Chỉ đạo các Hội đoàn thể xã, thị trấn phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp hồ sơ, chấn chỉnh hoạt động Tổ TK&VV trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp với NHCSXH thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV.

Hội đoàn thể cấp xã phối hợp với cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH theo dõi địa bàn cung cấp Danh sách tổ viên Tổ TK&VV, bảng kê mẫu số 13/TD đến thời điểm rà soát để thông báo đến Ban quản lý Tổ những nội dung cần tiến hành rà soát, khắc phục của Tổ. Phổ biến, quán triệt Quy ước hoạt động của Tổ, tuyên truyền hướng dẫn đến các tổ viên về hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Hoạt động tín dụng của Ngân hàng CSXH huyện Vụ Bản tại các xã, thị trấn

UBND huyện Vụ Bản chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phổ biến triển khai đến toàn thể cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, Tổ trưởng Tổ TK&VV nội dung Văn bản 1466/NHCS-TDNN và tổ chức thực hiện theo các nội dung của văn bản. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn Ban quản lý Tổ TK&VV và Hội đoàn thể cấp xã, trong đó lưu ý hướng dẫn việc quản lý, theo dõi tổ viên ra vào Tổ, ghi chép Biên lai, Biên bản họp tổ, lưu giữ hồ sơ của Tổ. Hướng dẫn Hội đoàn thể cấp xã thực hiện kiểm tra sau cho vay, kiểm tra hoạt động của Tổ TK&VV theo quy định. Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Hội nhận ủy thác các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ TK&VV, phấn đấu đến 30/4/2021 hoàn thành việc rà soát, sắp xếp hồ sơ, chấn chỉnh hoạt động Tổ TK&VV trên địa bàn huyện.

Thực hiện: Quốc Huy

(Trung tâm VH-TT&TT Vụ Bản)
Designed by VNPT