CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 2002
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
65/TB-BTCĐHTDTT 20/05/2022 THÔNG BÁO Phân công phụ trách Đại hội Thể dục Thể thao các xã, thị trấn cho các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Vụ Bản lần thứ IX - năm 2022
Lượt xem: 18
Tải về
BCTĐ 22/05/2022 BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC UBND HUYỆN ĐÃ GIAO CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN - Đến ngày 23/5/2022
Lượt xem: 21
Tải về
505/QĐ-TTg 24/04/2022 Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Lượt xem: 15
Tải về
2/CT-TTg 26/04/2022 Chỉ thị số 2/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Lượt xem: 6
Tải về
411/QĐ-TTg 31/03/2022 Quyết định về phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 7
Tải về
27/QĐ-UBQGCĐS 15/03/2022 Quyết định về chuyển đổi số về ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2022
Lượt xem: 8
Tải về
06/QĐ-TTg 06/01/2022 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 5
Tải về
316/UBND-YT 18/05/2022 V/v tăng cường phát triển người tham gia BHYT năm 2022
Lượt xem: 10
Tải về
87/QĐ-UBND 13/01/2021 QĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 15
Tải về
1769/QĐ-UBND 19/08/2021 QĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
Lượt xem: 13
Tải về
12345678910...