KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!
V/v tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực người có công
Số ký hiệu văn bản 1542/SLĐTBXH-NCC
Ngày ban hành 27/08/2020
Ngày hiệu lực 27/08/2020
Trích yếu nội dung V/v tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực người có công
Hình thức văn bản CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHINH
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực ỨNG DỤNG CNTT TRONG CCTTHC
Người ký duyệt Vũ Kim Danh
Tài liệu đính kèm 27082020111918am-signed-signed-cv_trien_khai_thuc_hien_lien_thong_tthc_thuoc_linh_vuc_ncc.pdf
27082020110426am-cv_trien_khai_thuc_hien_lien_thong_tthc_thuoc_linh_vuc_ncc.docx