KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!
THÔNG BÁO V/v tổ chức lấy ý kiến cá nhân, cơ quan, tổ chức, và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch phân khu VIII trên địa bàn huyện Vụ Bản gồm các xã: Đại An,Tân Thành, Thành Lợi
Số ký hiệu văn bản 07/TB-UBND
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO V/v tổ chức lấy ý kiến cá nhân, cơ quan, tổ chức, và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch phân khu VIII trên địa bàn huyện Vụ Bản gồm các xã: Đại An,Tân Thành, Thành Lợi
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thông báo-Giấy mời
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Xung
Tài liệu đính kèm TB-Tham-van-cap-huyen-1-.doc
2-Phieu-ca-nhan-tham-van-phan-khu-8-DAI-AN-.docx
2-Phieu-ca-nhan-tham-van-phan-khu-8-TAN-THANH-.docx
2-Phieu-ca-nhan-tham-van-phan-khu-8-THANH-LOI-.docx
QH-01-A0-FIT-SO-DO-VI-TRI-VA-GIOI-HAN-KHU-DAT-22-2-23-Model.pdf
QH-02-A0-FIT-HTSDD-PK8-17-8-23-Model.pdf
QH-04-A0-FIT-SDD-PK8-VB-ND-13-1-24-Model.pdf
QH-04-A0-FIT-SDD-PK8-VB-ND-29-1-24-Model.pdf
QH-06-A0-FIT-QHGT-PK8-NamDinh-12.01.2024-Model.pdf
TM-TT.docx