KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!
Tờ trình, Báo cáo về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước huyện Vụ Bản năm 2023 trình HĐND huyện phê duyệt
Số ký hiệu văn bản 260/TTr-UBND
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực 12/12/2022
Trích yếu nội dung Tờ trình, Báo cáo về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước huyện Vụ Bản năm 2023 trình HĐND huyện phê duyệt
Hình thức văn bản Công khai ngân sách
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thông báo-Giấy mời
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Xung
Tài liệu đính kèm TTr-260.pdf
Bao-cao-kem-theo.pdf