Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
Video Sự Kiện
  • PS: Đảng bộ huyện Vụ Bản lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 2766
  • Tất cả: 179563
Lượt xem: 159
UBND huyện Vụ Bản triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Sáng ngày 10/4/2017, UBND huyện Vụ Bản tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Dự Hội nghị ở tỉnh có đồng chí Vũ Thị Hường – Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; đại diện Phòng Thống kê CN – XD thuộc Cục Thống kê tỉnh.

Ở huyện có đồng chí Phạm Đình Mậu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện và Ban chỉ đạo tổng điều tra các xã, Thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo và tổ Thường trực phụ trách giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ, nghiệm thu thu thập thông.

Đ/c Đặng Văn Hiền – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, Phó trưởng Ban thường trực trình bày kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

 

Với mục đích thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của đảng, nhà nước. Đồng thời, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong các kỳ tiếp theo.

Đối tượng của cuộc Tổng điều tra kinh tế là các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng có địa điểm cố định ở Việt Nam để thực hiện hoặc điều hành hoạt động thuộc các ngành kinh tế; có chủ thể sở hữu hoặc có người đứng đầu chịu trách nhiệm điều hành; có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ, tập quán kinh doanh. Các đơn vị điều tra của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 gồm 4 khối: Khối doanh nghiệp; Khối hành chính, sự nghiệp; Khối cá thể; Khối tôn giáo.

 

Đ/c Vũ Thị Hường – Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

 

Nội dung Tổng điều tra gồm 6 nhóm thông tin gồm: Thông tin chung về cơ sở; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; và thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn đối với khối doanh nghiệp và các đơn vị hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/4 đến 31/5/2017; đối với các đơn vị cá thể, tôn giáo từ ngày 01/7 đến 30/7/2017.

Tại Hội, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện và Ban chỉ đạo các xã, Thị trấn đã được thống kê viên Chi cục Thống kê huyện hướng dẫn quy trình lập danh sách điều tra, phương pháp lập bảng kê các mẫu biểu và quy trình tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra.

 

Đ/c Phạm Đình Mậu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện phát biểu chỉ đạo.

 

Phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017, đồng chí Phạm Đình Mậu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện yêu cầu các đồng chí trong Ban chỉ đạo huyện cần nghiên cứu, nắm vững các quy trình điều tra, bám sát từng địa bàn phụ trách để kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tiến độ Tổng điều tra ở các địa phương. Đối với Ban chỉ đạo các xã, Thị trấn, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện yêu cầu tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan, phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn để cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện đạt được kết quả cao nhất./.

 

T/h: Xuân Lộc – Đài phát thanh Vụ Bản.
Designed by VNPT